PORADNA POŠKOZENÝM

Pomoc při získávání náhrady škod

Klientům poskytujeme pomoc při získávání náhrady škod na zdraví, ztíženém společenském uplatnění a dalších majetkových i nemajetkových újmách. Pomáháme v celém procesu likvidace škod / pojistné události, a to již od samotného prvotního nahlášení u příslušné pojišťovny. 

Pomáháme Vám po celé České republice i ONLINE 

Máme dlouholeté a cenné zkušenosti. Zajišťujeme zastupování našich klientů v řízeních před pojišťovnami, firmami, soudy a jinými orgány. Naše kancelář přistupuje ke každému klientovi individuálně a diskrétně. Při poskytování našich služeb klademe důraz na praktický a operativní přístup k danému problému. Spokojenost našich klientů, důvěra, vzájemný respekt a naše dobré jméno byly a jsou vždy naší prioritou.  

Specializujeme se na náhradu škody po nezaviněné dopravní nehodě, úrazy, pracovní úrazy, nemoci z povolání, pomáháme s celkovým procesem likvidace škod.  

Nenechávejte Vaše peníze jiným. Braňte své nároky. 

Pomůžeme i Vám.

Nahlaste si Váš případ ještě dnes. Nenechávejte Vaše peníze jiným.

Volejte od 10 do 15 hodin
Infolinka +420 728 178 300

Proč s námi?

  • Pomoc ihned od vzniku škody, i v průběhu
  • Posouzení případu ZDARMA
  • Nejvyšší možné odškodnění
  • 98% úspěšnost
  • Rychlé řešení škody
  • Právníka zaplatíme za Vás
  • Naše odměna se nám vyplácí až ze získaného odškodného.
  • Rozsáhlé zkušenosti

Pomůžeme i Vám získat peníze, na které máte nárok

Pomůžeme i Vám

Dopravní nehoda

Pomáháme získat všechny zákonné nároky klientům, kteří jsou poškozeni při újmě na zdraví a škodě na majetku při dopravní nehodě.

Pracovní úraz | úraz

Na základě přidělené Plné moci klientům získáváme výplatu odškodného při újmě na zdraví v případě pracovního úrazu | úrazu.

Nemoc z povolání

Klienty zastupujeme při jednáních se zaměstnavatelem a pomáháme získat výplatu odškodného při újmě na zdraví v případě nemoci z povolání. 

Pojistná událost

Klientům pomáháme s řešením v procesu pojistné události. Zajišťujeme komplexní servis již od nahlášení.

Právní zastoupení

Pro naše klienty zajišťujeme právní zastoupení. Naše partnerské advokátní kanceláře jsou napříč ČR. 

Znalecké posudky

Pro naše klienty zajišťujeme vypracování znaleckých posudků. Velká síť soudních znalců napříč ČR.

Využijte možnosti odborného posouzení Vašeho případu. Zadejte Váš případ vyplněním dotazníku - Nahlásit případ ONLINE. Váš případ ZDARMA online posoudíme a navrhneme Vám řešení.

V případě doplňujících informací, Vás budeme telefonicky, nebo e-mailem kontaktovat.